Vision. Mission. Strategy. Archcom...


Vision. Mission. Strategy. Archcom...

Vision. Mission. Strategy. Archcom...

Provázíme klienta obvykle celým průběhem investičního projektu, ale často se naše spolupráce dělí na soubor dílčích činností, jejichž rozsah je dán požadavky projektu:

  • Tržní analýzy nemovitostí a investic, vyhledání nemovitosti na zakázku, studie proveditelnosti, případové studie spojené s posouzením nákladovosti a efektivnosti projektu, návrh certifikace zelených budov, úvodní plánování projektového procesu a jeho implementace v případě širších týmů.
  • Finanční a daňové poradenství pro investiční příležitosti, optimalizace nákladovosti projektu a zajištění financování nákupu nemovitosti. Zajištění postupů a výsledku akvizice.
  • Zajištění vypracování dokumentace vlivu stavby na životní prostředí (EIA) a její projednání, vypracování dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby, vypracování dokumentace k žádosti o stavební povolení. Inženýrskou činnost pro územní rozhodnutí a stavební povolení.
  • Spolupráce při tendrových procesech. Projektový management projektu, vedení a zastupování investora pro realitní projekty, cenové a změnové řízení, oceňování, zastupování stavebníka. Specializací společnosti Archcom je optimalizace nákladů spojených s výstavbou nemovitostí pomocí profesionálního projektového řízení (stavební management).
  • Vypracování marketingové prezentace, leaflety, brožury v realitních projektech. Podporu při zajišťování EU dotací. Poradenství v oblasti realit a obchodu s nemovitostmi.