Vision. Mission. Strategy. Archcom...


Vision. Mission. Strategy. Archcom...

Vision. Mission. Strategy. Archcom...

Pečujeme o Vaše investiční projekty v celé škále služeb. Provádíme akviziční činnost v zastoupení klienta v úvodních fázích vývoje projektu, kdy se vytváří základní koncept, následně konzultační činnost v průběhu projektu a jeho realizaci. Nabízíme služby realitního developmentu a služby v oblasti řízení investičních projektů. 

Posláním společnosti Archcom s.r.o. je poskytovat komplexní služby odborného konzultanta na trhu v České Republice.

Společnost Archcom byla založena v roce 1996 za účelem poskytování inženýrských služeb fyzickou osobou. Od svého vzniku stála při zrodu mnoha individuálních projektů a profilovala se především v oblasti navrhování a realizace staveb. Od roku 2009 společnost působí v oblasti expertních a konzultačních služeb realitním developerům.

Při naší práci za každým obchodním případem nevidíme jen pouhý obchod, ale vždy jde o vytváření dlouhodobějších transparentních obchodních vztahů s klientem na bázi profesionálního přístupu odborného konzultanta.

Vizí společnosti Archcom je vytváření ekonomicky efektivních a zároveň esteticky a funkčně aplikovaných projektů v oblasti realit. Důležité je propojení nákladovosti s funkcionalitou v každé fázi realitního projektu a právě tato schopnost skloubit dva napohled protichůdné zájmy je silnou stránkou společnosti Archcom. 


Martin Malý, MSc, BA, MRICS

managing director


Základní přístup „value for money“ je dosažitelný pouze za předpokladu budování dlouhodobé spolupráce a důvěry mezi každým zákazníkem a společností Archcom. Motto a přístup společnosti Archcom k podnikání je založeno na léty prověřeném poznatku, že dobrá pověst firmy je jako její druhé základní jmění.